Düşünce Kalitesi ve Küresel Yönetim 21-22 Kasım 2006 15. Kalite Kongresi   İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Düşünce Kalitesi ve Küresel Yönetim
Gerek paylaşılan bilginin nitelik ve niceliği gerekse itibarı açısından, 1992 yılından bu yana ülkemizin en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilmekte olan  Kalite Kongresi bu yıl da “Düşünce Kalitesi ve Küresel Yönetim” ana teması altında kuruluşlarımızın rekabet güçlerine ve kalite seviyelerine katkıda bulunacak. Düşünce Kalitesi ve Küresel Yönetim “Yönetim kalitesi”nin yaşamın her alanında yaygın ve etkin olarak kullanılmasını  sağlayarak yaşam kalitemizi yükseltmek için düşünme süreçlerimizi iyileştirmemiz  gerektiğine inanıyoruz. Bu görüşten yola çıkarak bu yıl ‘Düşünce Kalitesi ve Küresel Yönetim’ temasını ele alıyoruz. Yanıtını arayacağımız sorular: • Küreselleşmenin sunduğu fırsatları değerlendirmek için hangi yeni yönetim yaklaşımlarını benimsemeliyiz? • Bu yaklaşımları uygulayabilmek için düşünme süreçlerimizi nasıl değiştirmeli, geliştirmeliyiz? • Düşünme süreçlerimiz ile yenilikçiliği nasıl destekler, yenilikçilik ile rekabet etmemizi sağlayacak oranda  katma değeri nasıl yaratırız? Küresel dünyada refah uluslararası alanda üretilmekte ve rekabet gücüne bağlı olarak pay alınmaktadır. Bu nedenle yaşam kalitemiz tüm özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızın sürdürülebilir başarıyı yakalamaları ile kararlı bir şekilde artırılabilir. Kongremizde düşünme süreçlerini bir kaldıraç gibi kullanmanın yollarını  arayacağız.  
15. Kalite Kongresi Programı için lütfen tıklayınız
15. Kalite Kongresi Broşürü için lütfen tıklayınız